Συμπλήρωμα Συμφωνίας Πελάτη Κάρτας TransferWise

Last updated: 20 Απρίλιος 2020

1. Πώς να διαβάσετε αυτό το Συμπλήρωμα


Η Αγγλική έκδοση υπερισχύει πάντα, σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και της Ελληνικής μετάφρασής της.

Οι όροι που καθορίζονται στη Συμφωνία Πελάτη ισχύουν για τη χρήση της Κάρτας σας. Αυτό το Συμπλήρωμα αποτελεί συμπλήρωμα και πρέπει να διαβάζεται μαζί με την Συμφωνία Πελάτη, η οποία καθορίζει τους όρους σχετικά με το Λογαριασμό σας TransferWise. Αυτό το Συμπλήρωμα περιέχει 10 ενότητες. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε οποιαδήποτε ενότητα επιλέγοντας τον σύνδεσμο που παρέχεται. Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για αναφορά. Μερικοί όροι με το πρώτο γραμμα κεφαλαίο, έχουν συγκεκριμένους ορισμούς στην ενότητα 3 ή καθορίζονται στη συμφωνία πελάτη. Οι υπογραμμισμένες λέξεις στο παρόν Συμπλήρωμα περιέχουν υπερσυνδέσμους σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

2. Γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτό το Συμπλήρωμα

2.1 Τι καλύπτει αυτό το Συμπλήρωμα. Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις βάση των οποίων παρέχουμε την Κάρτα σε εσάς.

2.2 Γιατί πρέπει να το διαβάσετε. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Συμπλήρωμα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα. Αυτό το Συμπλήρωμα (πάντα μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, τα χαρακτηριστικά της Κάρτας και πώς μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, πώς μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί αυτό το Συμπλήρωμα, τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει σφάλμα σε αυτό το Συμπλήρωμα ή απαιτούνται αλλαγές, επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσουμε.

2.3 Μελλοντικές αλλαγές σε αυτό το Συμπλήρωμα. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές που αναφέρονται στην ενότητα "Ενημερώσεις Πελατών" του Ιστοτόπου μας τη στιγμή που κάνετε αίτηση για την Κάρτα ενσωματώνονται σε αυτό το Συμπλήρωμα.

2.4 Αποδέχεστε αυτό το Συμπλήρωμα. Υποβάλλοντας αίτηση ή χρησιμοποιώντας την Κάρτας σας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτό το Συμπλήρωμα (συμπεριλαμβανομένων των Ενημερώσεων Πελατών και των πρόσθετων εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω). Εάν δεν συμφωνείτε, μην υποβάλετε αίτηση και μην χρησιμοποιήσετε την Κάρτα σας.

2.5 Πού μπορείτε να λάβετε αντίγραφο ένα αντίγραφο αυτού του Συμπληρώματος. Μπορείτε πάντα να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας συμφωνίας στον ιστότοπό μας. Εάν θέλετε ένα έντυπο αντίγραφο αυτού του Συμπληρώματος, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης.


3. Γλωσσάριο

Σε αυτό το Συμπλήρωμα:

Κάρτα - σημαίνει την κάρτα σας TransferWise (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κάρτας αντικατάστασης ανάλογα με την περίπτωση) με τις λειτουργίες που ορίζονται στην παράγραφο 4.4.


4. Σχετικά με την Κάρτα σας

4.1 Ποιος είναι ο εκδότης της Κάρτας σας. Η Κάρτα σας εκδίδεται από την TransferWise Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό εταιρείας 07209813.

4.2 Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την FCA. Είμαστε ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εξουσιοδοτημένο από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (“FCA”) βάσει του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Χρήματος 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων. Ο αριθμός μας αναφοράς FCA είναι 900507.

4.3 Το σύστημα αποζημίωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Η Κάρτα σας είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό σας TransferWise, ο οποίος είναι λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος και δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός. Αναγνωρίζετε ότι το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύει για τον Λογαριασμό TransferWise και την Κάρτα σας. Ωστόσο, ακολουθούμε τις απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ για το ηλεκτρονικό χρήμα, και του Κανονισμού του Ηλεκτρονικού Χρήματος του Ηνωμένου Βασιλείου 2011, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρημάτων που διατηρούνται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ο Λογαριασμός σας TransferWise. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τα χρήματά σας, επισκεφτείτε τις FAQ.

4.4 Μια περίληψη των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και των λεπτομερειών σχετικά με την Κάρτα σας παρατίθενται εδώ. Εάν ο Λογαριασμός σας TransferWise είναι επιχειρηματικός λογαριασμός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα σας μόνο για επιχειρηματικούς και όχι για προσωπικούς σκοπούς.


5. Μεταφόρτωση χρημάτων στην Κάρτα σας

Πώς να βάλετε χρήματα στην Κάρτα σας. Η Κάρτα σας συνδέεται και υποστηρίζεται από το Λογαριασμό σας TransferWise. Μπορείτε να βάλετε χρήματα προσθέτοντας χρήματα στο Λογαριασμό σας TransferWise. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στη Συμφωνία Πελάτη.


6. Χρήση της Κάρτας

6.1 *Σχετικά με την Κάρτα σας. Η Κάρτα είναι χρεωστικό προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, τηλεφωνικά ή προσωπικά. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Η Κάρτα δεν είναι κάρτα εγγύησης, κάρτα χρέωσης ή πιστωτική κάρτα.

6.2 Πώς να ενεργοποιήσετε την Κάρτα σας. Όταν λάβετε την Κάρτα σας, υπογράψτε το πίσω μέρος της μόλις την λάβετε και κρατήστε την ασφαλή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Κάρτα σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην Εφαρμογή ή στον Ιστότοπό μας. Ο κωδικός PIN της κάρτας είναι ένας τετραψήφιος κωδικός, που θα σας ζητηθεί να εισάγετε κατά τη μεταφορά μέσω της Κάρτας.

6.3 Πληρωμή σε διαφορετικά νομίσματα. Μπορείτε να έχετε υπόλοιπα σε διαφορετικά νομίσματα στο Λογαριασμό σας TransferWise. Αν πραγματοποιείτε μεταφορά ή ανάληψη χρημάτων σε ένα νόμισμα που έχετε, η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από το υπόλοιπο αυτό. Αν πραγματοποιείτε μεταφορά ή ανάληψη σε ένα νόμισμα που δεν έχετε στο Λογαριασμό σας TransferWise, θα μετατρέψουμε το ποσό, εφαρμόζοντας την ισοτιμία TransferWise και χρεώνοντας σε ένα υπόλοιπο που έχετε - δείτε τη Σελίδα τιμολόγησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις χρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου ποσοστού αύξησης του επιτοκίου της ΕΚΤ. Εάν πραγματοποιείτε πληρωμή ή ανάληψη σε ένα νόμισμα που δεν υποστηρίζουμε (βλ. Συχνές Ερωτήσεις), θα μετατρέψουμε το ποσό με την τρέχουσα ισοτιμία της Mastercard.

6.4 Επιστροφές χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα. Εάν λάβετε επιστροφή χρημάτων για μια πληρωμή με κάρτα σε ένα υποστηριζόμενο νόμισμα, θα πιστώσουμε τον Λογαριασμό σας TransferWise σε αυτό το νόμισμα. Εάν λάβετε επιστροφή χρημάτων σε ένα νόμισμα που δεν υποστηρίζουμε (βλ. Συχνές Ερωτήσεις), θα μετατρέψουμε πρώτα το ποσό με την τρέχουσα ισοτιμία της MasterCard σε ένα υποστηριζόμενο νόμισμα και στη συνέχεια θα πιστώσουμε το Λογαριασμό σας TransferWise. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε ένα νόμισμα στο λογαριασμό σας TransferWise για να σας πιστώσουμε την επιστροφή χρημάτων.

6.5 *Κανένα αρνητικό υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας TransferWise. Δεν πρέπει να κάνετε αγορές που υπερβαίνουν το ποσό ηλεκτρονικού χρήματος που είναι διαθέσιμο στο Λογαριασμό σας TransferWise. Εάν κάποια αγορά υπερβαίνει τα διαθέσιμα χρήματά σας ή τα όρια της κάρτας που ισχύουν ανά διαστήματα, η συναλλαγή θα απορριφθεί.

6.6 Η χρήση της Κάρτας σας υπόκειται σε περιορισμούς. Μπορούμε, κατά την εύλογη κρίση μας, να αρνηθούμε τη χρήση της Κάρτας σας σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  1. προ-εγκεκριμένες τακτικές μεταφορές,
  2. συναλλαγές σε αντλίες βενζίνης αυτοεξυπηρέτησης,
  3. συναλλαγές για μετρητά (εκτός από την ανάληψη από ΑΤΜ), όπως για παράδειγμα επιστροφή μετρητών, μετρητά από τράπεζα, εντολές πληρωμής, ταξιδιωτικές επιταγές,
  4. όταν ο προμηθευτής του αγαθού ή της υπηρεσίας δεν είναι σε θέση να λάβει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση ότι έχετε επαρκή Υπόλοιπο για τη συναλλαγή. Για παράδειγμα: συναλλαγές σε τρένα, πλοία και μερικές αγορές σε πτήσεις.

6.7 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ορισμένες απώλειες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράσατε με την Κάρτα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιονδήποτε έμπορο αρνείται να δεχτεί την Κάρτα σας, ή για ΑΤΜ που δε σας δίνει μετρητά.


7. Συναλλαγές

Εξουσιοδοτείτε κάθε Συναλλαγή. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας σας, του αριθμού της κάρτας ή του PIN σας αποτελεί την εξουσιοδότηση και τη συγκατάθεσή σας για μια συναλλαγή.


8. Πότε λήγει η Κάρτα σας

8.1 Η Κάρτα σας έχει ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης της Κάρτας είναι τυπωμένη στην κάρτα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μετά τη λήξη της.

8.2 Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την Κάρτα σας δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι θα μεταφέρουμε αυτόματα το υπόλοιπο σε μια νέα κάρτα. Η νέα Κάρτα θα εκδοθεί δωρεάν και θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση που μας έχετε δώσει εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήξη της. Εάν δεν θέλετε να ανανεωθεί η Κάρτα σας, πρέπει να κλείσετε την Κάρτα σας στην εφαρμογή ή να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας TransferWise.

8.3 Εάν η Κάρτα σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί οκτώ εβδομάδες πριν από τη λήξη της, θα σας στείλουμε ένα email που θα σας ρωτάει εάν θέλετε να αντικαταστήσετε την Κάρτα. Εάν μας ζητήσετε να το κάνουμε, θα σας εκδώσουμε μια Κάρτα αντικατάστασης μέσα σε δύο εβδομάδες. Μπορεί να υπάρξει χρέωση για την κάρτα αντικατάστασης (δείτε εδώ).

8.4 Εάν ζητήσετε να μην ανανεωθεί η Κάρτα σας σύμφωνα με την ενότητα 8.2 ή εάν δεν ζητήσετε αντικατάσταση σύμφωνα με την ενότητα 8.3, η Κάρτα σας θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μετά τη λήξη της. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τυχόν υπόλοιπο στο Λογαριασμό σας TransferWise, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πελάτη


9. Διατηρήστε την Κάρτα σας ασφαλή

9.1 Τι ΠΡΕΠΕΙ και τι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε. Πρέπει:

  1. να μην επιτρέψετε σε κανέναν άλλο να χρησιμοποιήσει την Κάρτα σας,
  2. να αποστηθίσετε το PIN σας και να μην το αποκαλύψετε ποτέ ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ασφαλείας σε κανέναν,
  3. εάν η Κάρτα σας έχει χαθεί ή κλαπεί, αν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό PIN ή αν νομίζετε ότι η Κάρτα, ο αριθμός κάρτας ή ο κωδικός PIN μπορεί να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα και να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης αμέσως.

9.2 Εάν βρείτε την Κάρτα αφού έχετε αναφέρει ότι έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να την κόψετε και να μας το πείτε το συντομότερο δυνατόν.

9.3 Εάν η Κάρτα σας ή οποιαδήποτε κάρτα αντικατάστασης χαθεί ή κλαπεί, μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση. Θα σας χρεώσουμε για την Κάρτα αντικατάστασης. Αυτό ορίζεται εδώ.

9.4 Εάν η Κάρτα σας χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας ή έχει χαθεί, κλαπεί ή αν υποψιάζεστε ότι η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα, μπορεί να αποκαλύψουμε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι σχετική.


10. Δικαιώματα ακύρωσης

Ακύρωση της Κάρτας σας Μπορείτε να ακυρώσετε την Κάρτα σας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς χρέωση, με σύνδεση στο Λογαριασμό σας TransferWise ή μέσω της εφαρμογής. Μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας TransferWise. σύμφωνα με τη Συμφωνία Πελάτη.