Branches for Hua Xia Bank in China

Below you can find the local branches for Hua Xia Bank in China.

Local branches

  • Handan Branch China
  • Zhuhai Branch North Ri Dong Square 519000 Zhuhai China
  • Yingkou Branch West No.13 Bohai Street 115000 Yingkou China
  • Mianyang Branch North Section 621000 Mianyang China
  • Chenzhou Branch Linyi Wealth Center 423000 Chenzhou China
  • Zhengzhou Branch Shangwuwaihuan Road 29 450003 Zhengzhou China
  • Nanchang Branch No.10, West Zhongshan Road, Jiangxi 330025 Nanchang China