Branches for Bank Of China in China

Below you can find the local branches for Bank Of China in China.

Local branches

 • Anshan Branch 298 South Zhonghua Road 114002 Anshan China
 • Baotou Branch The Finance Building 014010 Baotou China
 • Beihai Branch International Financial Building 536000 Beihai China
 • Beijing Branch 19 Dong an Men Street 100006 Beijing China
 • Cncs Agent Dept Beijing China
 • Head Office Custody and Investor Services Dept Beijing China
 • Head Office 1 Fuxing Men Nei Ave 100818 Beijing China
 • Jilin Branch Yinmao Dasha 1-9 Lou 14 Xinmin 130021 Changchun China
 • Changchun Weifeng International Plaza Sub Branch 7088 Renmin Street Nanguan 130022 Changchun China
 • Hunan Branch 3 Wuyi Road East 410001 Changsha China
 • Changzhou Branch 29 Yanlingxi Road 213003 Changzhou China
 • Chaozhou Branch 11 Xihe Road 515600 Chaozhou China
 • Sichuan Branch Shuwa Beisanjie Kou, Shudu Street 610016 Chengdu China
 • Chongqing Branch 218 Zhongshan Yi Road 630013 Chongqing China
 • Dandong Branch 60 Jinshan Dajie Zhenxing District 118000 Dandong China
 • Liaoning Branch 9 Zhongshan Square 116001 Dalian China
 • K F Q Branch Bank of China Tower 116600 Dalian China
 • Dalian Zhongshan Square Sub-Branch 9 Yanan Road Zhongshan District 116001 Dalian China
 • Daqing Branch 8 Xibin Road, Rang Hulu District 163453 Daqing China
 • Dong Sheng Branch Eerduosi West Street 017000 Dong Sheng China